Nolikums Tautas slēpojumam “Mazsalacas aplis 2016”

Nolikums

Tautas slēpojumam “Mazsalacas aplis 2016”

Mazsalacā, 2016. gada 28. februārī.

Mērķis:

Popularizēt distanču slēpošanu kā plaši pieejamu un veselīgu ziemas sporta veidu, iepazīt Skaņākalna dabas parku kā interesantu tūrisma objektu arī ziemā.

Vieta un laiks:

Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā 2016.gada 28.februārī.

(Starts pie Mazsalacas vidusskolas.)

Sacensību sākums plkst. 12:00 bērniem līdz 12 gadu vecumam, plkst. 13:00 pārējām grupām (pēc bērnu finiša).

Dalībnieki:

Sacensībās piedalās distanču slēpotāji – gan bērni, gan pieaugušie. Visi dalībnieki tiek sadalīti un vērtēti šādās vecuma grupās:

Distances un sacensību norise:

  • Trases iekārtotas izmantošanai slidsolī. Visi dalībnieki startē kopīgā startā.
  • Apļa garums – 3 km, bērniem līdz 12gadu vecumam apļa garums – 0,5 km. Distance aprīkota ar dzirdināšanas punktiem un kontrolpunktiem.
  • Pēc sacensībām ēdināšana. Visiem sacensību dalībniekiem apbalvošanas laikā loterija.

Apbalvošana:

Slēpojumā ar balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji visās grupās. Lai pretendētu uz sacensību galvenajām balvām var pieteikties S vai V grupā.

Dalības maksa:

Meitenēm un zēniem līdz 12 gadu vecumam 2,- euro pārējiem 5,- euro.

Mazsalacas novada iedzīvotājiem 50% atlaide, Mazsalacas novada bērniem līdz 16 gadu vecumam dalība bezmaksas.

Pieteikšanās un informācija:

Sacensību dienā, 28.februārī no plkst. 10:00 līdz 12:00 Mazsalacas vidusskolā.

Sīkāka informācija:

Organizators – biedrība “Mazsalacas aplis”

Ivars Slotiņš – tālr. 29146111; e-pasts: ivars.slotins@inbox.lv

Valdis Kampuss – tālr. 26429500

Par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbildīgs dalībnieks.

mza plakats , sleposana 2016