PAR MUMS

“Mazsalacas Aplis” jau ir sen iepazīts un zināms sporta notikums. Jau vairāk kā 15 gadus tiek rīkotas slēpošanas sacensības gada sākumā un 10 gadus riteņbraukšanas sacensības vasarā.

Sporta sacensību galvenais mērķis ir veicināt aktīvu dzīvesveidu, popularizēt slēpošanu un riteņbraukšanu Mazsalacas apkaimē kā arī sacensību garu.

Sacensību dibinātājs ir Ivars Slotiņš, kurš entuziasma vadīts nolēma uzsākt šo tradīciju sākumā vietējo sportistu izklaidēšanai, kas vēlāk pārvērtās par populāru notikumu visā Latvijā. Gadiem ejot esam papildinājuši entuziastu rindas, tādejādi spējam piedāvāt daudz plašāku sporta notikumu klāstu, kā arī piedāvāt to jaunā kvalitātē. Pateicoties lielai interesei, esam izveidojuši slēpošanas pulciņu, kurā iesaistās jaunie Mazsalacas un tuvējo pilsētu bērni.

Laikam ejot, esam sapratuši, ka ir jāturpina attīstīties un iet līdzi laikam. Tāpēc esam nosprauduši jaunus mērķus. Viens no galvenajiem mērķiem ir izveidot profesionālu slēpošanas un rollerslēpošanas trasi. Tas ir priekšnosacījums tam, lai jaunā paaudze spētu pilnveidoties un attīstīt savu potenciālu. Neatsverama mūsu attīstības sastāvdaļa ir Mazsalaca, lai ko mēs plānotu un veidotu, vēlamies, lai no tā iegūst pilsēta.“Mazsalacas Aplis” kodolu veido vietējie iedzīvotāji, dome, atbalstītāji un entuziasti. Tādejādi, tas mums dod iespēju veidot projektus, kuri būtu kā papildinājums Mazsalacas attīstībai. Sākot no bērniem, lai tiem būtu brīvā laika aktivitātes beidzot ar tūristiem, investoriem un jaunu ideju autoriem. Tikai kopā mēs varam izveidot ko unikālu, bet tai pat laikā, lai tas būtu saskaņā ar Skaņākalna dabas parku.

No ša gada esam ieguvuši biedrības statusu, tādejādi esam pierādījuši, ka mūsu darbi, mērķi un vīzijas ir pareizi pozicionētas, lai sasniegtu augstāko līmeni. Ciešā sadarbība ar Mazsalacas novada domi, Mazsalacas Vidusskolu un vietējiem uzņēmējiem, ļauj mums veidot ne tikai konkurēt spējīgas sporta sacensības, bet cieši strādāt pie slēpošanas pulciņa paplašināšinānas gan audzēkņu skaita ziņā, gan inventāra kvalitātes un līmeņa ziņā.

Biedība “Mazsalacas Aplis” pateicas visiem kuri ir bijuši ar mums, kuri ir ar mums un kuri būs ar mums. Tikai kopā mēs varam izveidot ko paliekošu un unikālu!