Informācija par riteņbraukšanas sacensībām “Mazsalacas aplis 2014”

Nolikums

Riteņbraukšanas sacensībām “Mazsalacas aplis 2014”

Mazsalacā, 2014. gada 12. jūlijā.

Mērķis:

Popularizēt riteņbraukšanu kā plaši pieejamu un veselīgu vasaras sporta veidu, iepazīt Skaņākalna dabas parku kā interesantu tūrisma objektu.

Vieta un laiks:

Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā 2014. gada 12. jūlijā.

(Starts stadionā pie Mazsalacas vidusskolas)

Sacensību sākums:

plkst. 11:30 – bērniem, kuri dzimuši līdz 2002.gadam ieskaitot

plkst. 12:00 – pārējām grupām (pēc bērnu finiša).

Dalībnieki:

Sacensībās atļauts piedalīties visiem dalībniekiem tikai aizsargķiverēs.

Visi dalībnieki tiek sadalīti un vērtēti šādās vecuma grupās:

Sievietes Vīrieši
SB1   2008 – un jaunāki      400m (stadiona aplis) VB1   2008 – un jaunāki        400m (stadiona aplis)
SB2   2007 – 2005             2km (1 aplis) VB2   2007 – 2005                2km (1 aplis)
SB3   2004 – 2002             2km (1 aplis) VB3   2004 – 2002                2km (1 aplis)
SB4   2001 – 1999             6km (1 aplis) VB4   2001 – 1999                6km (1 aplis)
S1     1998 – 1996             6km (1 aplis) V1     1998 – 1996                6km (1 aplis)
S2     1995 – 1985           24km (2 apļi) V2     1995 – 1986              36km (3 apļi)
S3     1984 – 1975           24km (2 apļi) V3     1985 – 1980              36km (3 apļi)
S4     1974 – 1965           24km (2 apļi) V4     1979 – 1970              36km (3 apļi)
S5     1964 – 1955           24km (2 apļi) V5     1969 – 1960              36km (3 apļi)
S6     1954 – un vēlāk      24km (2 apļi) V6     1959 – 1950              36km (3 apļi)
V7      1949 – un vēlāk        36km (3 apļi)

Tautas klase

Sievietes 1S-1 2001 – 1997 12km
Sievietes 1S-2 1996 un vēlāk 12km
Vīrieši 1V-1 2001 – 1997 12km
Vīrieši 1V-2 1996 un vēlāk 12km

Distances un sacensību norise:

  • Trases piemērotas braukšanai ar apvidus velosipēdiem.
  • Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski.
  • Distance aprīkota ar dzirdināšanas punktiem un kontrolpunktiem.
  • Pēc sacensībām ēdināšana. Visiem sacensību dalībniekiem apbalvošanas laikā loterija.

Apbalvošana:

Ar balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji visās grupās. Pārsteiguma balvas garās distances absolūtajā vērtējumā 1.-3.vietas ieguvējiem.

Dalības maksa:

Meitenēm un zēniem dzimušiem līdz 2002.gadam ieskaitot 2 euro pārējiem 8 euro.

Mazsalacas novada iedzīvotājiem 50% atlaide.

Pieteikšanās:

Sacensību dienā, 12. jūlijā no plkst. 10:00 līdz 11:30 Mazsalacas vidusskolā.

Papildus informācija:

Sacensību dienā jauna sporta veida prezentācija – diskgolfs.

Visiem interesentiem iespēja bez maksas izmēģināt

Sīkāka informācija:

Ivars Slotiņš-tālr.29146111; e-pasts: [email protected] , [email protected] , Valdis Kampuss-tālr.26341450

 Par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbildīgs dalībnieks.

Atbildēt