Tautas slēpojumam “Mazsalacas aplis 2018”-Nolikums

NOLIKUMS

Tautas slēpojumam “Mazsalacas aplis 2018”

Mērķis:

Popularizēt distanču slēpošanu kā plaši pieejamu un veselīgu ziemas sporta veidu, iepazīt Skaņākalna dabas parku kā interesantu tūrisma objektu arī ziemā.

Vieta un laiks:

Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā 2018. gada 11. martā

(Starts pie Mazsalacas vidusskolas)

Sacensību sākums plkst. 12:00 bērniem, pēc bērnu finiša starts pārējiem (apmēram plkst. 13:00).

Dalībnieki:

Sacensībās piedalās distanču slēpotāji – gan bērni, gan pieaugušie. Visi dalībnieki tiek sadalīti un vērtēti šādās vecuma grupās:

VĪRIEŠI:

  1. – un jaunāki;
  2. – 2007.g.;
  3. – 2005.g.;
  4. – 2003.g.;
  5. – 2001.g.;

1999.g. dzimušie un vecāki;

1978.g. dzimušie un vecāki;

1968.g. dzimušie un vecāki;

1958.g. dzimušie un vecāki;

1948.g. dzimušie un vecāki;

1938.g. dzimušie un vecāki.

Tautas klase – 7,5 km (1 aplis) (var piedalīties visas vecuma grupas; bērni kopā ar vecākiem).

 

SIEVIETES:

  1. – un jaunāki;
  2. – 2007.g.;
  3. – 2005.g.;
  4. – 2003.g.;
  5. – 2001.g.;

1999.g. dzimušie un vecāki;

1978.g. dzimušie un vecāki;

1968.g. dzimušie un vecāki;

1958.g. dzimušie un vecāki;

1948.g. dzimušie un vecāki;

1938.g. dzimušie un vecāki.

Tautas klase – 7,5 km (1 aplis) (var piedalīties visas vecuma grupas; bērni kopā ar vecākiem).

 

Distances un sacensību norise:

Trases iekārtotas izmantošanai slidsolī, drīkst braukt arī klasikas solī. Visi dalībnieki startē kopīgā startā.

Apļa garums – 7,5 km, bērniem no 400m līdz 2 km atkarībā no vecuma grupas. Distance aprīkota ar dzirdināšanas punktiem un kontrolpunktiem.

Trase var mainīties atkarībā no sniega daudzuma.

Apbalvošana:

Slēpojumā ar balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji visās grupās. Lai pretendētu uz sacensību galvenajām balvām var pieteikties S vai V grupā.

Dalības maksa:

Meitenēm un zēniem dzimušiem pēc 2001. gada ieskaitot 2 euro, pārējiem 10 euro.

Mazsalacas novada iedzīvotājiem 50% atlaide.

Mazsalacas novada bērniem līdz 17 gadu vecumam, dalība bezmaksas.

Pieteikšanās un informācija:

Sacensību dienā – 11. martā no plkst. 10:00 līdz 12:00 Mazsalacas vidusskolas vestibilā.

Sīkāka informācija:

Organizators – biedrība “Mazsalacas aplis”

Ivars Slotiņš – tālr. 29146111; e-pasts: ivars.slotins@inbox.lv

Valdis Kampuss – tālr. 26429500

Par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbildīgs dalībnieks!