Mazsalacas Aplis 2018- nolikums

                                                                                NOLIKUMS
                                      Riteņbraukšanas sacensībām “Mazsalacas aplis 2018”
                                                                                  Mērķis
Popularizēt riteņbraukšanu kā plaši pieejamu un veselīgu vasaras sporta veidu, iepazīt Skaņākalna dabas parku kā interesantu tūrisma objektu.
Vieta un laiks
Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā 2018. gada 14. septembrī
(Starts pie Mazsalacas vidusskolas)
Reģistrācija no plkst. 12.00.
Sacensību sākums plkst. 13.00 (bērnu starts), pēc bērnu finiša apmēram plkst. 16.00 starts pārējām grupām.
Dalībnieki
Sacensībās atļauts piedalīties visiem dalībniekiem tikai aizsargķiverēs. Visi dalībnieki tiek sadalīti un vērtēti šādās vecuma grupās:
VĪRIEŠI:
2012. g. un jaunāki – 2 stadiona apļi
2010.g. – 2011.g. dzimušie – 2 x 500 metri
2009. g. – 2008. g. dzimušie – 2 x 500 metri
2006. g. – 2007. g. dzimušie – 2 x 500 metri
2004. g. – 2005. g. dzimušie – 2 x 3 km
2002. g. – 2003. g. dzimušie – 2 x 3 km
2000. g. – 2001. g. dzimušie – 2 x 3 km
1999. g. – 1984. g. dzimušie – 3 x 8 km
1974. g. – 1983. g. dzimušie – 3 x 8 km
1964. g. – 1973. g. dzimušie – 3 x 8 km
1963.g. un vecāki – 3 x 8 km

Tautas klase – 8 km (1 aplis) (var piedalīties visas vecuma grupas; bērni kopā ar vecākiem).

SIEVIETES:
2012. g. un jaunākas – 2 stadiona apļi
2010.g. – 2011.g. dzimušās – 2 x 500 metri
2009. g. – 2008. g. dzimušās – 2 x 500 metri
2006. g. – 2007. g. dzimušās – 2 x 500 metri
2004. g. – 2005. g. dzimušās – 2 x 3 km
2002. g. – 2003. g. dzimušās – 2 x 3 km
2000. g. – 2001. g. dzimušās – 2 x 3 km
1999. g. – 1984. g. dzimušās – 3 x 8 km
1974. g. – 1983. g. dzimušās – 3 x 8 km
1964. g. – 1973. g. dzimušās – 3 x 8 km
1963.g. un vecākas – 3 x 8 km
Tautas klase – 8 km (1 aplis) (var piedalīties visas vecuma grupas; bērni kopā ar vecākiem).

Distances un sacensību norise
Trases piemērotas braukšanai ar apvidus velosipēdiem. Mazsalacas vidusskolas audzēkņi var startēt ar jebkādu velosipēdu.
Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti ar hronometru.
Distance aprīkota ar dzirdināšanas punktiem un kontrolpunktiem.
Distance nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmē var tikt mainīta sacensību dienā.
Apbalvošana
Ar balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji visās grupās. Pārsteiguma balvas garās distances absolūtajā vērtējumā trīs labākajiem vīriešiem un trīs sievietēm.
Dalības maksa
Meitenēm un zēniem dzimušiem pēc 2001. gada ieskaitot 2 euro, pārējiem 10 euro.
Mazsalacas novada iedzīvotājiem 50% atlaide.
Mazsalacas novada bērniem līdz 17 gadu vecumam, dalība bezmaksas.
Pieteikšanās un informācija
Sacensību dienā – 14. septembrī no plkst. 12.00 līdz 16.00 pie Mazsalacas vidusskolas stadiona (ne vēlāk kā piecas minūtes pirms attiecīgās grupas starta).
Sīkāka informācija
Organizators – biedrība “Mazsalacas aplis”
Kontaktinformācija: Ivars Slotiņš – tālr. 29146111; e-pasts: ivars.slotins@inbox.lv

Par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbildīgs dalībnieks!