Mazsalacas Aplis 2017 nolikums

Nolikums

Riteņbraukšanas sacensībām “Mazsalacas aplis 2017”

Mazsalacā, 2017. gada 20. augustā.

Mērķis

Popularizēt riteņbraukšanu kā plaši pieejamu un veselīgu vasaras sporta veidu, iepazīt Skaņākalna dabas parku kā interesantu tūrisma objektu.

Vieta un laiks

Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā 2017. gada 20. augustā.

(Starts stadionā pie Mazsalacas vidusskolas)

Sacensību sākums:

plkst. 11:30 – bērniem, kuri dzimuši līdz 2004. gadam ieskaitot

plkst. 12:00 – pārējām grupām (pēc bērnu finiša).

Dalībnieki

Sacensībās atļauts piedalīties visiem dalībniekiem tikai aizsargķiverēs.

Visi dalībnieki tiek sadalīti un vērtēti šādās vecuma grupās:

Sievietes Vīrieši
SB1   2011 – un jaunāki 400m (stadiona aplis) VB1   2011 – un jaunāki 400m (stadiona aplis)
SB2   2010 – 2009         1km (1 aplis) VB2   2010 – 2009         1km (1 aplis)
SB3   2008 – 2007         1km (2 apļi) VB3   2008 – 2007         1km (1 apis)
SB4   2006 – 2005         12km (1 aplis) VB4   2006 – 2005         12km (1 aplis)
SB5   2004 – 2002         12km (1 aplis) VB5   2004 – 2002         24km (2 apļi)
S16    2001 – 1998         24km (2 apļi) V16     2001 – 1998        36km (3 apļi)
S20     1997 – 1988         24km (2 apļi) V20    1997 – 1988         36km (3 apļi)
S30     1987 – 1978         24km (2 apļi) V30     1987 – 1978         36km (3 apļi)
S40     1977 – 1968         24km (2 apļi) V40     1977 – 1968         36km (3 apļi)
S50     1967 – 1958         24km (2 apļi) V50     1967 – 1958         36km (3 apļi)
S60     1957 – un vēlāk   24km (2 apļi) V60     1957 – un vēlāk    36km (4 apļi)

Tautas klase

Sievietes 1S-1 Bez vecuma ierobežojuma 12km
Vīrieši 1V-1 Bez vecuma ierobežujuma 12km

Distances un sacensību norise

Trases piemērotas braukšanai ar apvidus velosipēdiem.

Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski.

Distance aprīkota ar dzirdināšanas punktiem un kontrolpunktiem.

Distance nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmē var tikt mainīta sacensību dienā.

Pēc sacensībām ēdināšana. Visiem sacensību dalībniekiem apbalvošanas laikā loterija.

Apbalvošana

Ar balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji visās grupās. Pārsteiguma balvas garās distances absolūtajā vērtējumā trīs labākajiem vīriešiem un trīs sievietēm.

Dalības maksa

Meitenēm un zēniem dzimušiem līdz 2004. gadam ieskaitot 2 euro pārējiem 10 euro.

Mazsalacas novada iedzīvotājiem 50% atlaide.

Mazsalacas novada bērniem līdz 17 gadu vecumam, dalība bezmaksas.

Pieteikšanās

Sacensību dienā, 20. augustā no plkst. 10:00 līdz 11:30 Mazsalacas vidusskolā.

Papildus infromācija

Ivars Slotiņš – tālr. 29146111; e-pasts: ivars.slotins@inbox.lv, Valdis Kampuss – tālr. 26341450

Par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbildīgs dalībnieks.