Mazsalacas Aplis 2016 nolikums

Nolikums

Riteņbraukšanas sacensībām “Mazsalacas aplis 2016”

Mazsalacā, 2016. gada 21. augustā.

Mērķis

Popularizēt riteņbraukšanu kā plaši pieejamu un veselīgu vasaras sporta veidu, iepazīt Skaņākalna dabas parku kā interesantu tūrisma objektu.

Vieta un laiks

Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā 2016. gada 21. augustā.

(Starts stadionā pie Mazsalacas vidusskolas)

Sacensību sākums:

plkst. 11:30 – bērniem, kuri dzimuši līdz 2003. gadam ieskaitot

plkst. 12:00 – pārējām grupām (pēc bērnu finiša).

Dalībnieki

Sacensībās atļauts piedalīties visiem dalībniekiem tikai aizsargķiverēs.

Visi dalībnieki tiek sadalīti un vērtēti šādās vecuma grupās:

Sievietes Vīrieši
SB1   2010 – un jaunāki 400m (stadiona aplis) VB1   2010 – un jaunāki 400m (stadiona aplis)
SB2   2009 – 2008         1km (1 aplis) VB2   2009 – 2008         1km (1 aplis)
SB3   2007 – 2006         1km (2 apļi) VB3   2007 – 2006         1km (2 apļi)
SB4   2005 – 2004         12km (1 aplis) VB4   2005 – 2004         12km (1 aplis)
SB5   2003 – 2001         12km (1 aplis) VB5   2003 – 2001         24km (2 apļi)
S16    2000 – 1997         24km (2 apļi) V16     2000 – 1997         48km (4 apļi)
S20     1996 – 1987         24km (2 apļi) V20    1996 – 1987         48km (4 apļi)
S30     1986 – 1977         24km (2 apļi) V30     1986 – 1977         48km (4 apļi)
S40     1976 – 1967         24km (2 apļi) V40     1976 – 1967         48km (4 apļi)
S50     1966 – 1957         24km (2 apļi) V50     1966 – 1957         48km (4 apļi)
S60     1956 – un vēlāk   24km (2 apļi) V60     1956 – un vēlāk    48km  (4 apļi)

Tautas klase

Sievietes 1S-1 Bez vecuma ierobežojuma 12km
Vīrieši 1V-1 Bez vecuma ierobežujuma 12km

Distances un sacensību norise

Trases piemērotas braukšanai ar apvidus velosipēdiem.

Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski.

Distance aprīkota ar dzirdināšanas punktiem un kontrolpunktiem.

Distance nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmē var tikt mainīta sacensību dienā.

Pēc sacensībām ēdināšana. Visiem sacensību dalībniekiem apbalvošanas laikā loterija.

Apbalvošana

Ar balvām tiek apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji visās grupās. Pārsteiguma balvas garās distances absolūtajā vērtējumā trīs labākajiem vīriešiem un trīs sievietēm.

Dalības maksa

Meitenēm un zēniem dzimušiem līdz 2003. gadam ieskaitot 2 euro pārējiem 10 euro.

Mazsalacas novada iedzīvotājiem 50% atlaide.

Mazsalacas novada bērniem līdz 17 gadu vecumam, dalība bezmaksas.

Pieteikšanās

Sacensību dienā, 21. augustā no plkst. 10:00 līdz 11:30 Mazsalacas vidusskolā.

Papildus infromācija

Ivars Slotiņš – tālr. 29146111; e-pasts: ivars.slotins@inbox.lv, Valdis Kampuss – tālr. 26341450

Par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbildīgs dalībnieks.