Mazsalacas aplis 2021 nolikums

NOLIKUMS
Sacensības “Mazsalacas aplis 2021
Mērķis:
Popularizēt riteņbraukšanu kā plaši pieejamu un veselīgu
vasaras sporta veidu, iepazīt Skaņākalna dabas parku kā
interesantu tūrisma objektu.
Vieta un laiks
Mazsalacā, Skaņākalna dabas parkā 2021. gada 12. septembrī
(Starts pie Mazsalacas vidusskolas)
Iepriekšējā dalībnieku reģistrācija sacensībām – https://forms.gle/cfn8sT5qzjyLa6gq9
Mazsalacas Aplis: https://www.facebook.com/mazsalacasaplis
Reģistrācija sacensību dienā no plkst.10.00.
Sacensību sākums plkst.12.00 (bērnu starts), pēc bērnu finiša apmēram plkst.13.00 starts
pārējām grupām.
Dalībnieki
Sacensībās atļauts piedalīties visiem dalībniekiem tikai aizsargķiverēs. Visi dalībnieki tiek
sadalīti un vērtēti šādās vecuma grupās:

MEITENES, JAUNIETES ZĒNI, JAUNIEŠI
Bērnu dip dap brauciens (viens stadiona aplis)
Mazie bērni 2015. gads un jaunāki Mazie bērni 2015. gads un jaunāki (divi stadiona apļi)
Bērni 2013. – 2014. gads Bērni 2013. – 2014. gads (divi stadiona apļi)
S10 2012. un jaunākas V10 2012. un jaunāki (divi stadiona apļi)
S12 2010.-2011. g.dz. V12 2010.-2011. g.dz. (divi stadiona apļi)
S14 2008.-2009. g.dz. V14 2008.-2009. g.dz. (divi stadiona apļi)
S16 2006.-2007. g.dz. V16 2006.- 2007. g.dz. (trīs stadiona apļi)
S18 2004.-2005. g.dz. V18 2004.-2005. g.dz. (12 x 3 km)
SIEVIETES VĪRIEŠI
SE 2003.g un vecākas VE 2003. g.dz. un vecāki (12 x 3 km)
S40 1981.g.un vecākas V40 1981. un vecāki (12 x 3 km)
Tautas klase – visas vecuma grupas 12 km

Ar vecāku atļauju bērni un jaunieši var startēt arī Tautas klases braucienā, SE, VE un S40 un
V40 vecuma grupās.
1. – 3. vietas ieguvēji visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu un suvenīru.
Distances un sacensību norise
Trases piemērotas braukšanai ar apvidus velosipēdiem. Riteņbraukšanas sacensības notiek
tikai pa takām mežos un pļavās, nešķērsojot ceļus un ielas.
Rezultāti tiek fiksēti ar hronometru.
Distance aprīkota ar dzirdināšanas punktiem un kontrolpunktiem.
Distance nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmē var tikt mainīta sacensību dienā.
Pieteikšanās un informācija
Iepriekšēja pieteikšanās saitē: https://forms.gle/cfn8sT5qzjyLa6gq9
Vai sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 11.30 pie Mazsalacas vidusskolas stadiona
Sacensību laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas tiks izmantotas biedrības
Mazsalacas Aplis” publicitātei.
Sīkāka informācija
Organizators – biedrība “Mazsalacas aplis”
Kontaktinformācija: Ivars Slotiņš – tālr. 29146111; e-pasts: [email protected]
Pasākums tiek organizēts, ievērojot valstī noteiktās prasības un nosacījumus Covid–19
izplatības ierobežošanai uz sacensību norises dienu.
Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot LR normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus un
organizatoru norādījumus.
Skatītāju klātbūtne sacensībās ir liegta.
Par savu veselības stāvokli sacensību laikā atbildīgs dalībnieks!

Nolikums_mazsalacas_aplis2021